Tagasiside koolitus ja kuidas pidada raskeid vestlusi

Organisatsioon saavutab tulemusi, kui töötajad teavad, milline on hea töö ja hea tulemus. Tihti jääb aga vajaka nii kiitusest kui adekvaatsest kriitikast ehk siis kokkuvõtlikult tagasisidest. Juhid ega kolleegid ei oska tagasisidet anda ning vahest muutub heatahtlik märkus vestluspartneri suureks emotsioonipuhanguks, millega ei osata midagi peale hakata. Ka teiste ideede ja ettepanekute kommenteerimine võib lõppeda solvumise või vihastamisega. Arutleme muuhulgas, milline tagasisidevorm kellele sobib ja kellele ehk mitte, kuidas hoolitseda selle eest, et vestlus “metsa ei läheks” jms. Oluline roll on praktilistel harjutustel. Kestvus on 8 akad. h.

Tagasiside koolitust saab tellida raskete vestluste fookusega. Kahjuks on mitmeid näiteid, kus inimene koondatakse või lastakse lahti ja alles nö teate kätte saamisel selgub, et temaga ei olda juba kaua rahul – siis on see uudis seda raskemini talutav. Inimest valdab tunne nagu oleks teda lolliks tehtud ja temaga ebaväärikalt käitutud. Raskeid vestlusi saab aga õppida pidama nii, et inimene pärast tänab sind, et sa temaga kenasti käitusid kuigi vestluse sisu oli talle ebameeldiv. Sihtgrupp: juhid. Kestvus on 8-12 akad. h.