Juhtide coaching

Coachingut võib nimetada ka arengu treenimiseks. Eesmärk on oma tööga, iseendaga tööl ning tööalaste suhetega paremini toime tulla. See võib tähendada isikliku arenguhüppe tegemist või järgmisele ametipositsioonile liikumist. Coaching hõlmab struktureeritud vestlust, kus vastuseid ei öelda ette, vaid inimene ise jõuab nendeni. Taoline protsess tekitab või taastab enesekindlust, endaga rahulolu ning annab uut energiat probleemidega toime tulla. Kohtumisi on soovitav teha silmast silma, eriti alguses, sest kontakti tekkimine ja usaldusliku suhte loomine on nii kergem. Võimalik on töötada ka Skype teel. Coachimine võib olla ühekordne, aga noore juhi puhul ka näiteks 5x pakett soovitavalt sagedusega kord või kaks kuus. Tihti on coachimine parem ja ka odavam, kui saata inimest erinevatele avatud koolitustele, sest töötatakse täpselt konkreetse juhi isiklike vajadustega. Sihtgrupiks on nii juhiks pürgijad, madalama astme juhid kui tippjuhid. Võimalikud teemad: spetsialistist juhiks saamiseks valmistumine ja kasvamine sh autoriteedi tekitamine seniste kolleegide seas endasse kui juhti, inimeste juhtimisega seotud probleemide lahendamine sh liigne kontrollimine ja ise tegemine ning vähene delegeerimine, suhetega seotud probleemide lahendamine,  ebakindlus või ebaselgus oma ideede ja seisukohtade väljendamisel jne.