ENDAST

HARIDUS

Psühholoogiat ja psühhoteraapiat olen õppinud kokku kümme aastat, 2013.a. sain psühhoterapeudi kutse tunnistuse. 1995.a. lõpetasin kiitusega University of Guelph-is Kanadas Eestis magistrikraadiga võrdsustatud kraadiga psühholoogia eriala, olles spetsialiseerunud organisatsiooni- ja tööstuspsühholoogiale. Minu diplomitöö “Ebasoovitavate soorollide omaduste seos eestvedamise ja konfliktilahendamise stiilidega” kanti ette XXVI rahvusvahelisel psühholoogia kongressil Montrealis Kanadas.

Olen läbinud hulgaliselt täiendkoolitusi, sh pikematest kursustest Orkla Foods Leadership Academy, majanduse baasõpe Audenteses, perelepituse ning karjääri arendamise õpetaja koolitused. Teemadest olen läbinud palju juhtimis- ja enesejuhtimiskoolitusi.

TÖÖKOGEMUS

Otsene töökogemus pärineb hotellindusest-toitlustusest, telekommunikatsiooniettevõttest, ehitussektorist, logistika, hulgimüügi, jaemüügi, IT firmast, tootmisest ja toiduainetööstusest, MTÜ-st ning riigi sektorist.

Olen teinud kõiki personalitööga seotud tegevusi va otseselt tööohutuse ja töötervishoiutemaatika. 20 aasta jooksul on olnud võimalus luua, välja arendada, uuendada värbamissüsteeme, koolitussüsteeme sh täiendõppe ja atesteerimissüsteeme, tööalase hindamise süsteeme, motivatsioonisüsteeme, palga-, tulemusjuhtimise ja talendijuhtimise süsteeme. Olen koostanud juhtide järelkasvu ja ekspertide arenguprogrammi. Olen koostanud erinevaid protseduurireegleid, koostanud ja juhtinud personaliuuringu projekte, osalenud uute ettevõtete ja ettevõttesiseste süsteemide arendustöös. Olen spetsialisti puudumise tõttu olnud vastutav ka turunduse, kliendisuhete juhtimise ja sisekommunikatsiooni eest ja täitnud osaliselt kvaliteedijuhi roll. Olen juhtinud uue personaliprogrammi, dokumendihalduse süsteemi ja intraneti juurutamist, olnud partner ametiühingule. Igapäevatöö on olnud personali planeerimine, juhtide nõustamine sh õigusalane, värbamine, oma meeskonna juhtimine.

PROJEKTITÖÖ

Olen alati olnud tegev laiemalt, kui konkreetne amet ettevõttes. Olen olnud tööandja esindaja kutsereformi hotelli ja toitlustuse töörühmas, projekti “Turismi arengukava 2010” Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) esindaja koolituse ekspertgrupis,  EHRL personali- ja koolituskomisjoni  esinaine, Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu liige,  projekti “Kutsehariduse ja –koolituse stsenaariumid ja strateegiad Euroopas aastaks 2010” meeskonnaliige, Eesti Personalijuhtimise Ühingu (PARE) juhatuse liige sh Haridusfoorumi eestseisuse liige, PARE esindaja Eesti Tööandjate Keskliiduga suheldes, PARE „Seadusandluse“ töörühma liige koostööprojektis Sotsiaalministeeriumiga uue töölepinguseaduse loomise ja juurutamise raames, Mainori Kõrgkooli ärijuhtimise õppekava personalijuhtimise eriala hindaja, “Eesti Lõimumiskava 2008-2013” raames hindaja valdkonnas Sotsiaalne ja majanduslik lõimumine, alavaldkonnas Tööturg.

Alates 1996.a. olen pidanud loenguid Tallinna Ülikoolis, EBS-is, Personalitöö Arendamise Ühingus (PARE), Sisekaitseakadeemia Halduskolledzis, viimasel ajal ka TTÜ avaliku halduse magistriõppes. Teemad on valdavalt olnud töö analüüs, töö analüüs praktikas, talendijuhtimine, strateegiline personalijuhtimine.

Olen (al 1999.a.) kirjutanud nii ajakirjanduses kui teinud kaastööd erinevate raamatute heaks:

  • “Personalijuhtimise käsiraamatus” kirjutasin peatükid teemadel personaliuuringud, tööjõu voolavus, tööalane hindamine ja arenguvestlused, sisekoolitus ja kaugtöö;
  • raamatule “Kuidas tööga õnnelikuks saada”;
  • raamatu “Kuidas kujundada oma karjääri“ kaasautor;
  • Euroopa personalijuhtimise raamatus avaldatava Eesti peatüki jaoks teemal “muutused personalitöös pärast EL-ga ühinemist”.

 Soovi korral saate lugeda Äripäeva “Personali Praktikus” ilmunud persoonilugu mais 2015  siit.