KOOLITUSED

Õpetajatele

„Käitumisprobleeme ennetavad ja lahendavad tegevused koolis ja/või lasteaias“  4 akh

„Positiivsed kasvatus- ja distsiplineerimismeetodid õpetaja töös” 2 akh

„Eneseregulatsioonioskuste õpetamine lasteaialastele“ 2akh.

„Pikapäevaõpetaja roll, rolli piirid ja võimalikud töövahendid laste halva käitumise vähendamiseks“ 2 akh

„Töö nauding läbi vaimse tasakaalu“ 4 akh

Lapsevanematele

„Laps ja nutiseade“ 2 akh

„Eneseregulatsiooni õpetamine algkooli lastele loomaks paremaid suhteid ja võimaldamaks iseseisvat õppimist kodus“ 2akh

„Lähedane suhe lapsega“ 3 akh

„Konfliktide lahendamine“ 3 akh

„Ajajuhtimine“ 3akh

„Hea vaimse tervise hoidmine läbi praktilise stressijuhtimise“ 3 akh

Ettevõttele

Psühholoogiline esmaabi

Selle praktilise koolituse põhifookus on ärevuse ja stressiga toimetuleku õppimisel, olenemata kust see pärineb: kas see tuleneb kodustest suhetest, tööülesannetest või ümbritsevast keskkonnast. Juttu on läbipõlemise märkidest ja ennetamisest. Arutame, kuidas oskuslik ajajuhtimine stressitaset mõjutab, mõtiskleme mis on õnn ja mis tekitab rahulolematust. Loengu osa on minimaalselt ja see on mõeldud toetama harjutamist. Koolituse lõpuks on kõigil mitmeid rahunemisnippe ja julgen väita, et kergem olla – „Nüüd tean, kuidas ennast aidata!“ Sihtgrupp: kõik. Kestvus: 6 akad.h. Keeled: eesti ja inglise.

Juht kui coach

Kas tulemusi on võimalik saavutada ka mitte selgeid käitumisjuhiseid andes, vaid inimese suunamises selleni, mida neilt ootame? Kaasaegsed juhtimisteoreetikud ja -praktikud väidavad, et coachimine on uus juhtimissuund, mis väga tõhusalt toob tulemusi. Räägime sellest, mis on coachimise olemus, kuidas coachimine lahendab mitmeid muidu tavalisi juhtimisprobleeme, milliseid eeldused peaksid olema täidetud, et olla hea coach, kuidas luua coachingu kultuuri, tutvustame erinevaid coachiva vestluse mudeleid ja harjutame neid samuti. Sihtgrupp: erineva taseme üksuse juhid, teema juhid või projektijuhid. Kestvus: 12-16 akad. h.

Negatiivsete emotsioonidega toimetulek tööl

Suuremates organisatsioonides töötab paratamatult inimesi, keda kolleegid nimetavad õhkkonna mürgitajateks – nende tõttu on lähim ümbrus pingeline ja tundlikumad natuurid tunnevad, et tööl ei ole hea olla. Kuidas nendega hakkama saada, kui nendest loobumine ei ole mõistlik? Samas pea kõigil tuleb aegajalt ette, et satume viha-nutu-ärrituse pahvaku tunnistajaks või osaliseks. Koolitusel räägime, kust negatiivsed emotsioonid võivad pärineda, kuidas nendega toime tulla ja õhkkonda muuta, et kõik saaksid maksimaalselt panustada. Sihtgrupp: erineva taseme juhid, teema juhid, projektijuhid. Koolituse võib kujundada ka selliseks, et see sobib ühele meeskonnale, kelle laiem töökeskkond on pigeline inimese või inimeste tõttu, kes väljendavad oma negatiivseid emotsioone piisavalt intensiivselt ja sageli või tekitavad teistes tugevaid negatiivseid emotsioone. Kestvus 8-12 akad. h.

Koolitus „Spetsialistist juhiks?”

Koolitus „Spetsialistist juhiks – kas järgmine samm minu karjääriredelil?“

Tegemist on sissejuhatusega teemasse, kus oma koht on ka karjäärinõustamise temaatikal. Üheskoos püütakse mõtestada, miks võiks juhiks saada ja kas see on minu jaoks. Tegeleme natuke eneseanalüüsiga, uurides oma enesehinnangut ja mina-pilti; vaatame, kas meil on omased teatud käitumismustrid ja automaatmõtted, mis võivad meie arengut takistada või hoopis soodustada. Mõtiskleme, milline roll on tööl minu elus ja mis veel minu elus on tähtis. Koolitus sobib hästi sissejuhatuseks juhi järelkasvu arenguprogrammi analüüsimaks, kas see programm on inimese jaoks antud ajahetkel õige ning kas ta omab juhipotentsiaali ja tegelikku tahet juhina töötada. Kestvus: 3-4 akad. h. Kui tegemist ei ole inimeste grupi vaid üksikisikuga, kes kaalub või kelle osas kaalutakse juhipositsioonile liikumist, siis on võimalik samal teemal osta ka coachinguteenust.

Tagasiside koolitus ja kuidas pidada raskeid vestlusi

Organisatsioon saavutab tulemusi, kui töötajad teavad, milline on hea töö ja hea tulemus. Tihti jääb aga vajaka nii kiitusest kui adekvaatsest kriitikast ehk siis kokkuvõtlikult tagasisidest. Juhid ega kolleegid ei oska tagasisidet anda ning vahest muutub heatahtlik märkus vestluspartneri suureks emotsioonipuhanguks, millega ei osata midagi peale hakata. Ka teiste ideede ja ettepanekute kommenteerimine võib lõppeda solvumise või vihastamisega. Arutleme muuhulgas, milline tagasisidevorm kellele sobib ja kellele ehk mitte, kuidas hoolitseda selle eest, et vestlus “metsa ei läheks” jms. Oluline roll on praktilistel harjutustel. Kestvus on 8 akad. h.

Tagasiside koolitust saab tellida raskete vestluste fookusega. Kahjuks on mitmeid näiteid, kus inimene koondatakse või lastakse lahti ja alles nö teate kätte saamisel selgub, et temaga ei olda juba kaua rahul – siis on see uudis seda raskemini talutav. Inimest valdab tunne nagu oleks teda lolliks tehtud ja temaga ebaväärikalt käitutud. Raskeid vestlusi saab aga õppida pidama nii, et inimene pärast tänab sind, et sa temaga kenasti käitusid kuigi vestluse sisu oli talle ebameeldiv. Sihtgrupp: juhid. Kestvus on 8-12 akad. h.

Väärtuste loomise töötuba

Kui organisatsioon luuakse tihti käputäie töötajatega, siis arengufaasis võib töötajate lisandumine olla väga kiire. Samuti võib olla, et töötajad vahetuvad kiiresti kas sellepärast, et paljud lähevad lapsehoolduspuhkusele ja tööle tulevad nende asendajad või siis on üldiselt tööjõu voolavus kõrge. Mõlemal juhul on vajalik selleks, et veenduda, et oleme kõik ühe asja eest väljas, arutleda, millised on meie ühised väärtused, kuidas me oma tööd teeme, teistega suhtleme ja tulemusteni jõuame. Hea on töötuba läbi viia nii, et juht saaks ise osaleda ja olla üks meeskonnaliige – siis on protsess demokraatlikum ja kaasavam. Muidu võib tunda sotsiaalset survet juhi mõtetega nõustuda. Kestvus on orienteeruvalt 4 akad. h.