PERSONALIPROJEKTID

Värbamine

Kui organisatsioonis pole üldiselt palju värbamist või vastupidi lühikese aja jooksul on vaja värvata palju inimesi, siis tasub kaaluda partneri kaasamist. Kogenud värbaja, hea inimeste tundja ning paljudes erinevates organisatsioonides töötanud konsultant saab aidata just siis, kui seda on kõige rohkem vaja.

Motivatsiooni- ja palgasüsteemide loomine

Kui ettevõtluskeskkond muutub, organisatsioon areneb, strateegia muutub ja uueneb, siis on tihti vaja, et töötajad hakkaksid käituma teistmoodi või neilt hakatakse veelgi rohkem nõudma. Teades, et me tegutseme nii nagu meid hinnatakse, saab luua sobivaid palga-, tulemuspalga- ja lisatasusüsteeme kas müügipersonalile, tootmispersonalile, teeninduspersonalile, laotöötajatele vms. Huvitav on ette võtta ka muude ametitega seotud projekte. Ülalmainitud tegevused võivad ühtlasi hõlmata töötajate hindamisega seotud süsteemide loomist. Motivatsioonisüsteem hõlmab kõike seda, mis kuulub palga juurde ja jääb sealt ka välja ning väljendub kas kaudselt sissetulekus või ongi mitterahaline rahulolu tõstja. Motivatsioonisüsteemi loomine võib olla vana süsteemi muutmine ja ajakohastamine või täiesti uue loomine.

Personalistatistika ja analüüs

On organisatsioone, kes klassikalist rahulolu-uuringut ei korralda. Ettevõtte tervisest ehk kuidas töötajad end tunnevad saab aimu ka muude näitajate kaudu – viies läbi fokusseeritud intervjuusid või vajadusel kasutades lühikesi küsimustikke. See on alternatiiv mahukamale ja kulukamale ettevõtmisele, mida rahuloluuuringu või pühendumusuuringu korraldamine endast kujutab.