Personalistatistika ja analüüs

On organisatsioone, kes klassikalist rahulolu-uuringut ei korralda. Ettevõtte tervisest ehk kuidas töötajad end tunnevad saab aimu ka muude näitajate kaudu – viies läbi fokusseeritud intervjuusid või vajadusel kasutades lühikesi küsimustikke. See on alternatiiv mahukamale ja kulukamale ettevõtmisele, mida rahuloluuuringu või pühendumusuuringu korraldamine endast kujutab.