Negatiivsete emotsioonidega toimetulek tööl

Suuremates organisatsioonides töötab paratamatult inimesi, keda kolleegid nimetavad õhkkonna mürgitajateks – nende tõttu on lähim ümbrus pingeline ja tundlikumad natuurid tunnevad, et tööl ei ole hea olla. Kuidas nendega hakkama saada, kui nendest loobumine ei ole mõistlik? Samas pea kõigil tuleb aegajalt ette, et satume viha-nutu-ärrituse pahvaku tunnistajaks või osaliseks. Koolitusel räägime, kust negatiivsed emotsioonid võivad pärineda, kuidas nendega toime tulla ja õhkkonda muuta, et kõik saaksid maksimaalselt panustada. Sihtgrupp: erineva taseme juhid, teema juhid, projektijuhid. Koolituse võib kujundada ka selliseks, et see sobib ühele meeskonnale, kelle laiem töökeskkond on pigeline inimese või inimeste tõttu, kes väljendavad oma negatiivseid emotsioone piisavalt intensiivselt ja sageli või tekitavad teistes tugevaid negatiivseid emotsioone. Kestvus 8-12 akad. h.