Juht kui coach

Kas tulemusi on võimalik saavutada ka mitte selgeid käitumisjuhiseid andes, vaid inimese suunamises selleni, mida neilt ootame? Kaasaegsed juhtimisteoreetikud ja -praktikud väidavad, et coachimine on uus juhtimissuund, mis väga tõhusalt toob tulemusi. Räägime sellest, mis on coachimise olemus, kuidas coachimine lahendab mitmeid muidu tavalisi juhtimisprobleeme, milliseid eeldused peaksid olema täidetud, et olla hea coach, kuidas luua coachingu kultuuri, tutvustame erinevaid coachiva vestluse mudeleid ja harjutame neid samuti. Sihtgrupp: erineva taseme üksuse juhid, teema juhid või projektijuhid. Kestvus: 12-16 akad. h.