Motivatsiooni- ja palgasüsteemide loomine

Kui ettevõtluskeskkond muutub, organisatsioon areneb, strateegia muutub ja uueneb, siis on tihti vaja, et töötajad hakkaksid käituma teistmoodi või neilt hakatakse veelgi rohkem nõudma. Teades, et me tegutseme nii nagu meid hinnatakse, saab luua sobivaid palga-, tulemuspalga- ja lisatasusüsteeme kas müügipersonalile, tootmispersonalile, teeninduspersonalile, laotöötajatele vms. Huvitav on ette võtta ka muude ametitega seotud projekte. Ülalmainitud tegevused võivad ühtlasi hõlmata töötajate hindamisega seotud süsteemide loomist. Motivatsioonisüsteem hõlmab kõike seda, mis kuulub palga juurde ja jääb sealt ka välja ning väljendub kas kaudselt sissetulekus või ongi mitterahaline rahulolu tõstja. Motivatsioonisüsteemi loomine võib olla vana süsteemi muutmine ja ajakohastamine või täiesti uue loomine.